Author = Kudashkina, Natalia Vladimirovna
The Determination of Antioxidant Activity of Ethanol Extracts of Gynostemma Pentaphyllum

Volume 17, Issue 1, January 2021, Pages 91-98

Alfina Ansafovna Nizamova; Elvira Khalitovna Galiakhmetova; Konstantin Sergeevich Mochalov; Dmitry Olegovich Bokov; Golrokh Farnam; Natalia Vladimirovna Kudashkina